AV Black Molly

Onze redacteurs zorgen ervoor dat er maandelijks leuke weetjes staan in het Black Molly clubblad.

Soms is het leuk om eens die "oude" weetjes opnieuw te lezen. Daarom, hier een overzichtje vanaf januari 2006.

2022 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2020 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2019 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2018 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2017 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2016 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2015 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2014 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2013 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2012 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2011 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2010 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2009 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2008 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2007 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12
2006 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12

Wist je dat; februari 2006

  • We al aan de tweede ledenvergadering toe zijn in het nieuwe jaar, en indien je lidgeld nog niet betaald is, je dit snel moet doen, daar dit anders je laatste clubblad kan zijn.
  • We tijdens de vorige ledenvergadering de dia's van de huiskeuring 2005 nog eens onder de loep genomen hebben, en aan de commentaar te horen, gaan we dit jaar kandidaten te over hebben.
  • We woord gehouden hebben wat betreft het roken in het vergaderlokaal, en dit bij ingang van het nieuwe jaar verboden is, en er merkelijk meer lucht aanwezig was in de zaal.
  • We alle sponsors wensen te bedanken die het mede mogelijk gemaakt hebben dit clubblad weer een heel jaar uit te geven, en ook de verschillende leden die weer voor publiciteit gezorgd hebben.
  • Je in het vorige clubblad weer een aantal artikels hebt kunnen lezen van eigen leden, en we dit alleen maar kunnen toejuichen, en hopen dat zij dit nog eens gaan doen, om alzo andere leden aan te sporen hetzelfde te doen.
  • Onze wijn-degustatie-avond, waar we het al enkele malen over gehad hebben op de ledenvergaderingen nu wel vaste vormen aanneemt, en deze zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart 2006, en je hierover tijdens de komende ledenvergadering meer te weten komt.
  • Black Molly dit jaar de Huiskeuring en de proclamatie hiervan zal organiseren, en we op de bestuursvergadering hier al druk mee bezig geweest zijn, en we ą la Black Molly hier iets speciaals van zullen maken.
  • Je de jaargangen van het B.B.A.T. bondsblad tijdens de vorige vergadering kon binnenbrengen om in te binden, en indien je dit niet hebt gedaan, je zal moeten wachten tot de volgende oproep, en je ze best zelf zolang kan bewaren om verlies of misverstanden te vermijden.
  • Je tijdens de volgende ledenvergadering een reisverslag kan bekijken van een expeditie in Viėtnam die Wilfried en ikzelf een aantal jaren geleden gemaakt hebben, en dit zeker een aanrader is.

Tuur